kasa fiskalna, drukarka fiskalna, Zgorzelec, POSNET, ELO, oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE SMALL BUSINESS

zestaw_1a

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb.

SPRZEDAŻ

Podstawowy modułem programu, zapewniający kompleksową obsługę firmy handlowej, w zakresie gospodarki magazynowej i rozrachunków, zapewniający:

– Prowadzenie sprzedaży w różnych formach (faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, paragony, WZ, sprzedaż bez rachunkowa, noty obciążeniowe, umowy stałe, zamówienia od odbiorców), w cenach netto lub brutto.
– Szybka sprzedaż –  wystawianie paragonów w oknie POS.
-Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto (faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, faktury rolnicze, PZ, zamówienia)
– Gospodarka magazynowa z możliwością prowadzenia wielu magazynów, rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne, receptury), przesunięcia między-magazynowe i filialne.
– Prowadzenie do 20 kas firmy z rejestrem wpłat i wypłat kasowych (wystawianie KP, KW).
– Prowadzenie do 20 banków firmy, w tym konta walutowe, z rejestrem wpłat i wypłat na konta bankowe, wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych, wczytywanie przelewów z pliku i eksport przelewów do systemów bankowych.
– Raporty o szerokim zakresie analizy: ze sprzedaży, zakupów, kasowe, magazynowe, z produkcji, techniczne, finansowe i inne
– Sporządzenie ewidencji VAT
– Protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary, oraz inne ujęcia danych o towarach.
współpraca z drukarkami fiskalnymi, skanerami kodów kreskowych, inwentaryzatorami / kolektorami danych, wagami metkującymi, drukarkami kuchennymi, drukarkami etykiet, sprawdzarkami cen, terminalami płatniczymi, ekranami reklamowymi, zewnętrznymi wyświetlaczami

Moduły dodatkowe :

Kasy fiskalne

Programowanie kasy fiskalnej towarami z magazynów. Sposób programowania można dowolnie konfigurować.
Odczyt informacja o sprzedaży poszczególnych produktów odbierana jest ręcznie lub automatycznie, po ustawieniu odpowiedniej częstotliwości. Na tej podstawie  program uaktualnia stany magazynowe.W przypadku kas z buforem paragonów, zapis paragonów do ewidencji sprzedaży.

Kadry /  płace

– Naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w firmie w różnych systemach wynagradzania – płacy zasadniczej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej, z różnymi dodatkami i potrąceniami oraz według ewidencji czasu pracy.
Dostępne są wzory wielu różnych dokumentów – kwestionariusze osobowe, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, odcinek płacowy, zaświadczenie o zarobkach, RMUA, karta czasu pracy, która może być wypełniana ręczne lub automatyczne według szablonów.
Współpraca z programem ZUS Płatnik umożliwia rozliczanie deklaracji miesięcznych a także generowanie i eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA.
Program tworzy roczne karty wynagrodzeń i na ich podstawie daje możliwość Tworzona jest historia rozliczeń z pracownikiem, z  wyliczaniem średniego wynagrodzenia za zadany okres. Program umożliwia również stworzenie różnych raportów i zestawień z danych płacowych, potrzebnych w księgowości.

Książka Przychodów i Rozchodów

– Automatyczne wypełnianie księgi podatkowej danymi zawartymi w programie, w dokumentach przychodowych (faktury, paragony, rachunki, korekty, noty obciążeniowe, różnice kursowe), zakupowych i kosztowych oraz z płac pracowników.
– Deklaracje i rejestry podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, Intrastat, naliczenie podatku dochodowego (na podstawie zasad ogólnych PIT-5, na zasadach podatku liniowego PIT-5L lub według ryczałtu).
– Prowadzenie i rozliczanie ryczałtów samochodowych.
– Spis i ewidencja środków trwałych z naliczeniem rat amortyzacji i planem amortyzacji.
– Możliwość wysłania deklaracji podatkowych przez e-Deklaracje, wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub „czystych” kartach.

Księga Handlowa / FK

-Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:

  • plan kont z 5-poziomową analityką,
  • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
  • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
  • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
  • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
  • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.

-W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
-System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji np. bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych w trakcie dekretacji

Praca sieciowa

– Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku równouprawnionych stanowiskach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele osób może równocześnie wykonywać wszystkie czynności w programie.
– Poszczególne komputery muszą być połączone siecią lokalną i na każdym z nich powinien być zainstalowany program Small Business w wersji sieciowej.
– Standardowa wersja sieciowa umożliwia podłączenie do 10 stanowisk roboczych.

Samodzielne stanowisko POS

Wersja programu pod nazwą „Samodzielny POS” dedykowana jest sklepom spożywczym, które prowadzą sprzedaż za pomocą drukarek fiskalnych.
Jej przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy sklepu w czasie, gdy serwer jest wyłączony. Pozwala to zachować odpowiednie bezpieczeństwo systemu, a także umożliwia dokonanie zmian w konfiguracji sieci i wykonanie czynności serwisowych w ciągu dnia, w trakcie normalnej pracy sklepu.POS jest samodzielnym stanowiskiem sprzedaży, które do właściwego funkcjonowania nie potrzebuje bieżącej komunikacji z serwerem, ze względu na to, iż posiada własną bazę danych. Baza POS-a, gdy ten „widzi” serwer, jest na bieżąco uaktualniana o zmiany wprowadzane do bazy głównej serwera (ceny, nazwy, kody czy też nowe towary).
W razie utraty łączności z serwerem POS uzupełnia swoją bazę o zmiany dokonane w międzyczasie przy ponownym nawiązaniu komunikacji.
Program posiada zabezpieczenia na wypadek przerwania komunikacji w trakcie odbioru danych, jak również optymalizację umożliwiającą ograniczenie ilości przesyłanych danych do niezbędnego minimum.Ponadto POS okresowo (częstotliwość jest regulowana) przekazuje wystawione paragony do bazy serwera. Każdy paragon niezależnie od tego, czy komunikacja jest realizowana czy też nie, składowany jest w bazie własnej POS-a.
Umożliwia to w razie potrzeby ponowne dosłanie paragonów, przy czym serwer odbierając po raz wtóry te same paragony sprawdza ich zgodność i zgłasza przypadki, gdyby ich wartość była inna niż pierwotnie wysłana.

Filie

– MAGAZYNOWE
Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych. Każdy oddział, wyposażony w filie uproszczone lub magazynowe oraz moduł centrala, może dokonać importu dokumentów z innych oddziałów (działając tym samym jako siedziba). Jednocześnie każdy z takich programów może dokonać eksportu swoich dokumentów do innych oddziałów (zachowuje się wtedy jak filia). Programy nie wyposażone w moduł centrala mogą tylko eksportować swoje dokumenty.
 – UPROSZCZONE
Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych. Każdy oddział, wyposażony w filie uproszczone lub magazynowe oraz moduł centrala, może dokonać importu dokumentów z innych oddziałów (działając tym samym jako siedziba). Jednocześnie każdy z takich programów może dokonać eksportu swoich dokumentów do innych oddziałów (zachowuje się wtedy jak filia). Programy nie wyposażone w moduł centrala mogą tylko eksportować swoje dokumenty.
– POS
Filie POS są jednym z kilku rozwiązań opartych na programie Small Business, pozwalających na obsługę sprzedaży w sieci sklepów.
Zostały opracowane z myślą o sieciach, gdzie w obrocie znajduje się niewielka liczba, rotujących towarów. Świetnie spełniają swoją rolę np. w sklepach mięsnych, odzieżowych, obuwniczych lub w sklepach firmowych producenta (np. piekarni).
Ze względu na ogromną ilość towarów i różnorodności wykonywanych operacji, nie zalecamy stosowania ich w dużych sklepach spożywczych.
logo