Kto będzie musiał mieć kasę fiskalną w 2018 roku ?

MF opublikowało rozporządzenia  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2018 roku.

Według rozporządzenia największe zmiany czekają Podatników prowadzących kantory wymiany walut a także dyskoteki i sale taneczne. Zgodnie rozporządzeniem  z dniem 31 marca 2018 tracą prawo do zwolnienia Podatnicy w zakresie usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na
    dyskoteki, sale taneczne
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe

Tekst rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą drukarek i kas fiskalnych. Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego do potrzeb urządzenia, a także spełnienia obowiązków wobec Urzędu ASkarbowego w związku z instalacją kasy rejestrującej.