Ważne daty – kto musi wymienić posiadaną kasę na online?
Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online zostały zobowiązane niektóre grupy podatników, w następujących terminach:

Od 1 stycznia 2020 roku:
→ Świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów
→ Prowadzący sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Od 1 lipca 2020 roku:
→ Świadczący usług związane z wyżywieniem, wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
→ Świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
→ Prowadzący sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Od 1 stycznia 2021 roku:
→ Świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
→ Świadczący usługi budowlane
→ Świadczący usługi prawnicze
→ Świadczący w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
→ Świadczący usługi związanye z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu